Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühing

Õiglaselt koheldud, hoitud ja kaitstud

EKKÜ eesmärgiks on Eesti Vabariigi kohtupsühhiaatria ja
-psühholoogia ning nendega piirnevate erialade spetsialistide
ühendamine kohtupsühhiaatriliste tegevuste korraldamiseks,
arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks.